Lochem spreekt over testlab lokale democratie 

In het derde onderzoek hebben deelnemers van LochemSpreekt een vragenlijst ingevuld over de lokale democratie. Hiermee is een bijdrage geleverd aan een advies aan de nieuwe gemeenteraad die op 21 maart 2018 wordt gekozen.

86% Van de respondenten vindt de lokale politiek belangrijk tot zeer belangrijk. Van de respondenten heeft 58% in het afgelopen jaar contact gehad met iemand van de gemeente Lochem. Contacten waren er vooral met een klantcontactmedewerker, een inhoudelijk medewerker, een raadslid of een collegelid.