Plannen Ruimtelijke visie Lochemse binnenstad en verkeersstructuur bekijken

Lochem – Afgelopen jaar is gewerkt aan twee plannen die van groot belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het centrum van Lochem: de ruimtelijke visie binnenstad en het verkeersstructuurplan Lochem centrum. Het college stelt de raad voor om beide documenten gelijktijdig vast te stellen als gewenste toekomstige ruimtelijke inrichting. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt in goed overleg met bedrijven en bewoners. Belangstellenden kunnen de plannen bekijken op 14 maart van 10:00-16:00 uur in de Gudulakerk en vanaf 15 maart in het gemeentehuis.

Ruimtelijke visie
De ruimtelijke visie is erop gericht om de historische binnenstad beter zichtbaar, vindbaar en beleefbaar te maken. Om het centrum aantrekkelijk en economisch vitaal te houden moet de unieke kwaliteit van de stad beter ingezet worden. Het is belangrijk dat Lochem aantrekkelijk is voor bewoners en toeristische bezoekers. De ruimtelijke visie is opgebouwd aan de hand van 4 pijlers:
1. Herkenbaarheid van de stadsomwalling
2. Markering van de stadspoorten
3. De markten als kloppend hart
4. Looproutes en oriëntatie.

Verkeersstructuurplan
Directe aanleiding voor het verkeersstructuurplan voor het centrum van Lochem is de aanleg van de rondweg Lochem. De rondweg zorgt voor een vlotte doorgaande route om Lochem, waardoor het doorgaande verkeer door het centrum van Lochem afneemt. Het plan stelt de fietser en voetganger voorop, waarbij het autoverkeer te gast is. Er komen oversteekvoorzieningen en herkenbare looproutes voor voetgangers en een hoofdfietsroute voor fietsers tussen het station, het centrum en de wijken en het Staring College. De wegen rondom het centrum (Tramstraat, Julianaweg, Prins Bernardweg, Graaf Ottoweg en Nieuwstad) worden 30 km/h-gebied met een bijpassende inrichting. Er ontstaat een verkeersbeeld waarin het helder is dat verblijven centraal staat.

Inbreng ondernemers en bewoners
Het platform Landstad Lochem (waarin de Lochemse Ondernemersvereniging, Lochem 3.0, vastgoed- ondernemers en de gemeente Lochem samenwerken) heeft met ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties een 10 punten actieplan opgesteld voor de binnenstad van Lochem. Eén van de actiepunten is het maken van een ruimtelijke visie voor een compacte binnenstad, Dit is een centrum met ruimte voor sfeer, dat uitnodigt om te verblijven en te winkelen. Bij het opstellen van het verkeersstructuurplan was een klankbordgroep betrokken met vertegenwoordigers van de politie, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Landstad Lochem en de Lochemse ondernemersvereniging.

Kom langs
Wethouder Ingrid de Pagter: “We willen zoveel mogelijk mensen in staat stellen om kennis te nemen van de plannen. Bent u in het centrum van Lochem op 14 maart? Neem dan écht even een kijkje. Lukt dat niet, dan kan dat vanaf 15 maart ook in het gemeentehuis. De betrokkenheid bij het centrum van Lochem is groot. Ik hoop dus op een mooie opkomst”.