Inloopavond snelheidsproef Eefde – Gorssel

Eefde/Gorssel – Provincie Gelderland is eind september 2018 gestart met een snelheidsproef op de N348 Zutphenseweg tussen Eefde en Gorssel. Vanaf de rotonde bij Eefde tot de bebouwde komgrens van Gorssel gaat de snelheid een half jaar omlaag van 80 naar 60 km/u. Tijdens een inloopavond op donderdag 18 oktober gaf de provincie uitleg over de manier van onderzoeken en het vervolgtraject.

Aan een vijftigtal bezoekers werd uitgebreid uitleg gegeven over de proef. De provincie meet in haar proef niet alleen het gedrag zoals snelheid, afstand en inhalen. Zij houdt ook meerdere keren een enquête over de beleving bij omwonenden en weggebruikers. Ruim 700 mensen hebben zich afgelopen augustus aangemeld om mee te doen aan deze enquête. Zij krijgen vragen over hun ervaring en beleving. Hoe goed is de weg nu over te steken of op te rijden,hoe veilig voelt deze snelheid en wat is het effect van de 60 km/u borden.

Vervolg

De gegevens van de eerste enquête worden nu verzameld en verwerkt. De komende maanden verandert het uiterlijk van de 60 km/u-borden. Over twee maanden krijgen de borden een geel fluoriserende achtergrond en nog eens twee maanden later verschijnt de snelheid van elke weggebruiker op een display. Tijdens deze verschillende fasen wordt het effect hiervan op het gedrag van de weggebruikers gemeten. Daarnaast verstuurt de provincie in deze fasen enquêtes naar de omwonenden en weggebruikers die zicht hiervoor hebben aangemeld. In deze enquêtes gaat het vooral om de beleving van het effect van deze borden.

Verkeersveiligheid

Bewoners langs de N348 (Zutphenseweg) en de gemeente Lochem hebben aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de N348 (Zutphenseweg) tussen Eefde en Gorssel. Dit is voor de provincie aanleiding geweest om deze proef te starten.

De proef duurt een half jaar. Na afloop van de proefperiode worden alle opgehaalde gegevens verzameld en geëvalueerd. Op basis hiervan neemt de provincie een besluit hoe zij verder gaat met de snelheid op dit deel van de N348.

Gebiedsontsluitingsweg

De provinciale weg N348 tussen Zutphen en Deventer (A1) is een belangrijke weg met een functie voor de ontsluiting van het regionale verkeer. Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Het wegbeeld komt niet overeen met de functie van de weg. Er zijn veel erfaansluitingen en dicht op de weg staan (dikke) bomen in de obstakelvrije zone.