Doornberg Recycling vertrekt in 2020 uit Almen

Almen – Doornberg Recycling in Almen verplaatst de bedrijfsactiviteiten. De gemeente heeft het terrein van 2,7 hectare aangekocht en geeft het een woonbestemming. Dat is de uitkomst van een lange periode van intensief overleg tussen Doornberg Recycling, omwonenden en de gemeente. Alle partijen kunnen zich vinden in deze oplossing.

Doornberg Recyling gebruikte aan de Scheggertdijk een terrein om met name autobanden op te slaan en te bewerken. Sinds de start van het bedrijf strijden omwonenden en belangenorganisaties tegen de omgevingsvergunning die het college in 2015 verleende.

Uitspraak Raad van State
In juni 2018 deed de Raad van State uitspraak. Belangrijk onderdeel hiervan is dat Doornberg Recycling maximaal 12 dagen per jaar banden mag shredderen. Het bedrijf vindt dit onvoldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. Voor omwonenden blijft dit een te grote aantasting van hun woongenot. Bovendien blijft ondanks genomen maatregelen hun angst voor een calamiteit bestaan.

Verkenning
In augustus 2018 besloot het college tot een verkenning van de mogelijkheden om tot een structurele oplossing te komen. Deze verkenning bestond uit gesprekken en onderhandelingen waarbij Doornberg Recycling, de Omgevingsdienst Achterhoek, direct aanwonenden en de gemeente Lochem zochten naar een duurzame oplossing.
Afbouwen activiteiten
Onderdeel van de oplossing is een tijdelijke nieuwe milieuvergunning en een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Het college van B&W is bevoegd om deze afwijking in combinatie met de milieuvergunning te verlenen.

Doornberg Recycling krijgt vanaf 1 januari 2019 maximaal 16 maanden de tijd om het terrein leeg te krijgen en nog drie maanden om het terrein op te leveren. Om de voorraad helemaal af te bouwen, zal het bedrijf maximaal 5 uur per dag, 5 werkdagen per week rubber shredderen. Doornberg Reclycling bespreekt momenteel de aankoop van gronden op Fort de Pol in Zutphen en vraagt hier een milieuvergunning aan voor het opslaan, shredderen en verwerken van rubber.

Toekomst
Door aankoop van het terrein heeft de gemeente de toekomstige bestemming in eigen hand. Met omwonenden is afgesproken dat een terughoudende invulling met woningen op ruime kavels passend is. In de loop van 2019 start de gemeente met het ontwerpproces voor woningbouw en met de bestemmingsplanprocedure. In totaal komt er ruimte voor maximaal 7 woningen op gemiddeld 5.800 m2.

Raadsbesluit
Op 3 december 2018 heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering kennis genomen van de uitkomst van de verkenning en de vervolgstappen. Ook stelde de raad € 2.770.000 beschikbaar voor de aankoop van het terrein en voorbereiding van de woningbouw. De verkoop van de woonkavels levert naar verwachting een vergelijkbaar bedrag op. Op 18 december zijn alle omwonenden geïnformeerd.