Inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1 vastgesteld

Lochem – Provinciale Staten van Gelderland hebben op 19 december 2018 het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1 vastgesteld. De provincie start direct met de voorbereidingen voor de uitvoering. Deze winter worden bomen gekapt op de Stationsstraat, Spoorlaan en Kwinkweerd en de provincie streeft ernaar eind 2019 de kabels en leidingen op de Kwinkweerd te verleggen.

De bomen op de Stationsstraat, Spoorlaan en Kwinkweerd moeten ruimte maken om de nieuwe weg aan te kunnen leggen. De provincie kapt de bomen deze winter al omdat in een deel van deze bomen nesten van de roek zitten. Deze nesten zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. De provincie heeft een vergunning voor deze bomenkap en een ontheffing voor het verwijderen van de roekennesten. Roeken starten vanaf half januari met het zoeken van nestgelegenheid. Volgens de ontheffing moet het verwijderen van nesten dan ook voor half januari plaatsvinden.

Maatregelen roek

Voor zowel de kap van de bomen als voor het verwijderen van de roekennesten neemt de provincie maatregelen. De provincie heeft roekennesten verplaatst naar de Kanaaldijken foerageergebieden ingericht om zo de roeken naar die locaties te lokken. In overleg met de gemeente Lochem neemt de provincie maatregelen om de groei van de kolonie op ongewenste plekken te voorkomen. Deze locaties staan in het Roekenbeschermingsplan van de gemeente.

Nieuwe vliegroute

Op het stationsgebied gebruiken vleermuizen de bomen als vliegroute. De provincie plaatst hier daarom tijdelijke schermen die de vleermuizen als oriëntatie kunnen gebruiken. Zodra de nieuwe weg is aangelegd plant de provincie nieuwe bomen in het plangebied. Vleermuizen kunnen de nieuwe bomen dan weer als vliegroute gebruiken. Naast de plant van bomen in het plangebied, vindt er overleg plaats met Landgoed Ampsen om op het landgoed 400 jonge bomen te planten.