Extra maatregelen verbeteren verkeersveiligheid rondom De Garve Lochem

Lochem – Alle fietsers tegelijk op groen op de kruising Barchemseweg-Albert Hahnweg en een verkeersluw wachtplein aan het Groene Kruisstraatje in Lochem. Dat zijn de concrete maatregelen uit het voorstel van het college aan de raad om de verkeersveiligheid voor leerlingen van de Meester G. Propschool en Prins Hendrikschool te verbeteren.

Wethouder Henk van Zeijts: “Kinderen moeten veilig door het verkeer van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Daar hebben we al de nodige maatregelen voor genomen. Toch geven de verkeerscommissie MSG De Garve en ouders aan dat het nog beter kan. En als het kan, dan moeten we daar natuurlijk voor gaan.”

Veilige schoolomgeving De Garve
Op 21 augustus 2017 is het schoolgebouw De Garve aan de Burgemeester Leenstraat 11-13 in Lochem in gebruik genomen. Een veilige verkeersomgeving hoort daarbij. Daarvoor zijn destijds verschillende maatregelen genomen. Denk aan de fietsoversteek Oosterbleek-Zuiderbleek, de aanpassing van verkeerslichten op de Barchemseweg, de Kiss & Ride-strook voor het brengen en halen van kinderen en voorzieningen voor kort parkeren aan het Groene Kruisstraatje. De gemeente had met de verkeerscommissie MSG De Garve afgesproken om het effect van deze maatregelen in maart 2018 te evalueren.

Verkeerskundig advies
Een onafhankelijk verkeerskundig bureau heeft naar aanleiding van de evaluatie adviezen uitgebracht. De gemeente heeft die adviezen tegen het licht gehouden: Hebben ze een positief effect op de verkeersveiligheid? Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen zoals de aanleg van de noordelijke rondweg? Wat betekenen de voorgestelde maatregelen voor de buurt? Tot slot is gekeken naar het budget en het daarbij horende effect van de maatregel. De uitkomst is dat er twee aanvullende betaalbare maatregelen te nemen zijn die de verkeersveiligheid verder verbeteren. De verkeerscommissie kan zich vinden in de voorgestelde maatregelen.

Fietsers tegelijk groen en wachtplein
Als alle fietsers op de kruising Barchemseweg-Albert Hahnweg tegelijk groen licht hebben, hoeven zij niet tussen de auto’s over te steken. Op veel andere plekken in Nederland zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Om dit te regelen moeten niet alleen de verkeerslichten maar ook de inrichting van de kruising aangepast worden.
Het aanleggen van een verkeersluw wachtplein bij het Groene Kruisstraatje verbetert ook de verkeersveiligheid van kinderen. Door het fysiek scheiden van parkeren en wachten hoeven kinderen niet meer tussen parkerende auto’s te fietsen en lopen.

Besluitvorming
Met de uitvoering van de aanvullende verkeersmaatregelen is een bedrag van € 66.875 gemoeid. De raad beslist in het eerste kwartaal van 2019 of ze dit bedrag beschikbaar stelt.