24 januari Thema avond kerk Laren

Laren – Vertrouwde woorden en nieuwe klanken

Een mooie nieuwe vorm van religieuze muziek vormt de vertolking van de oude psalmen op een nieuwe wijze met vaak andere muziek en soms iets andere teksten.
Het gebruik van psalmen, zowel in woord als in liederen spreekt de jongere generaties in het algemeen wat minder aan dan vroeger het geval was. De psalmteksten zijn vaak niet zo erg toegankelijk, terwijl de inhoud heel mooi en betekenisvol is. De psalmen worden voor velen beter aanvoelbaar wanneer zij op een meer eigentijdse manier worden vertolkt.
Ouderen die bekend zijn met traditionele psalmen blijken ook deze nieuwe wijze van vertolken van psalmen zeer te waarden. Komt u ook eens luisteren?

De avond zal onder leiding staan van Ds Jaap Jonk. Er zullen zes Psalmen worden belicht.
Ds Jonk zal bij elke psalm een korte toelichting geven. U zult de liederen vertolkt zien en horen door het Psalm Project en Sela (YouTube).

U wordt van harte uitgenodigd op 24 januari om 20.00 uur voor deze bijzondere avond met mooie en ingetogen liederen.