College wil meer mogelijkheden tegen ondermijning en overlast

Lochem – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te veranderen. Het gaat om nieuwe mogelijkheden om ondermijning te bestrijden. En om overlast tegen te gaan in de woonomgeving.

Gemeenten nemen maatregelen, Lochem ook
Bestrijden van ondermijning krijgt landelijk veel aandacht . Gemeenten nemen maatregelen om zich weerbaar te maken tegen ondermijning door georganiseerde criminaliteit, zo ook de gemeente Lochem. Dit kan onder andere door mogelijkheden voor de burgemeester op te nemen in de APV. Gereedschap ligt dan klaar als het nodig is.

Mogelijkheden om inwoners te beschermen
Waar overlast in de buurt niet te voorkomen is, wil de gemeente inwoners kunnen beschermen. Dit kan overlast zijn door drugs (handel en gebruik), door verward of intimiderend gedrag van personen, geluidhinder van mens en dier. Maar ook overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning. Ook hiervoor stelt het college de gemeenteraad voor de burgemeester in de APV meer mogelijkheden te geven.

Dit zijn de nieuwe artikelen uit het voorstel
De artikelen 2.28 (exploitatie openbare inrichting), 2.59a (gevaarlijke honden op eigen terrein), 2.74a (openlijk drugsgebruik), 2.79 (woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet) en 2.80 (gebiedsontzeggingen) zijn nieuw. De artikelen 2.31 (verboden gedragingen) en 2.78 (sluiting van publiek openstaande gebouwen) worden aangevuld.

Gemeenteraad
De verwachting is dat de raad het voorstel bespreekt tijdens de politieke avond van 4 maart.