WalburgPers draagt archief over aan Regionaal Archief Zutphen

De Zutphense uitgeverij WalburgPers draagt haar archief over Regionaal Archief Zutphen. Wethouder Mathijs ten Broeke en Winnie Urban van WalburgPers ondertekenen de overeenkomst.

Zutphen – De Zutphense uitgeverij WalburgPers draagt haar archief over aan het Regionaal Archief Zutphen
(RAZ). “Sinds 1961 hebben we per boek een marketingdossier, een dossier rondom de totstandkoming van een boek, de kopij, het proevenverkeer en het uiteindelijke resultaat. Er zitten onder meer nog handgeschreven manuscripten in, die zijn van onschatbare waarde”, vertelt uitgever Winnie Urban
over het archief. Dinsdag tekenden zij en wethouder Mathijs ten Broeke de overdrachtsovereenkomst.
“Het vormt in onze ogen een belangrijke component in de collectie drukkers- en uitgeversarchieven die wij
inmiddels beheren. Archieven van drukkerijen, uitgeverijen, boekbinderijen en papiergroothandelaren als
Thieme, Wöhrmann, BührmannUbbens en nu ook WalburgPers liggen bij het RAZ. Het zijn de stille getuigen
van een branche die in de negentiende maar vooral in de twintigste eeuw veel werkgelegenheid bood in
Zutphen”, aldus wethouder Mathijs ten Broeke.

Oprichting
Sinds de oprichting van WalburgPers in 1961 door Chris Schriks legt de uitgeverij zich toe op uitgeven van met name cultuurhistorische boeken. Tot het werkterrein horen onder meer architectuur en monumentenzorg, kunst en cultureel erfgoed, koloniale en maritieme geschiedenis, stads- en streekgeschiedenis en
bedrijfsgeschiedenissen. Onder leiding van Pieter Schriks werd de uitgeverij uitgebreid met een
gespecialiseerd juridisch fonds met onder andere handboeken voor het notariaat en jaarlijks verschijnt een nieuwe herziene uitgave van het FondsenBoek en de FondsenDigitaal. In 2010 is WalburgPers Educatief opgericht, waarmee ook uitgeven van schoolboeken voor het economie- en geschiedenisonderwijs tot de
kernactiviteiten van de uitgeverij is gaan behoren.

Zeventig meter
Omdat het pand aan de Zaadmarkt, waarin de uitgeverij gevestigd is, verkocht is, en de uitgeverij binnenkort
gaat verhuizen zal een deel van het archief worden overgebracht naar het depot van het Regionaal Archief Zutphen in de Spiegelstraat. “Schadelijke materialen zoals plastic en nietjes worden verwijderd en de circa zeshonderd dozen worden opnieuw verpakt in zuurvrij karton. We bewaren het voor de eeuwigheid”, belooft
archivaris Etienne van den Hombergh. De archivaris gaat het archief beschrijven en ordenen. Zodra dit is voltooid, wordt de inventaris gepubliceerd
op www.erfgoedcentrumzutphen.nl. Deze lijst is goed doorzoekbaar. Vervolgens mag iedereen het archief komen inzien op de studiezaal van RAZ.
Fotobijschrift: