Start verkoop nieuwbouw Bosstaete Lochem

Lochem – Deze maand zijn de eerste 38 woningen in de nieuwe wijk Bosstaete, in Lochem, in de verkoop gegaan. Het voormalige Polsvoort terrein verandert in een nieuwe woonwijk met in totaal 56 woningen in een groene omgeving.

Nieuw bestemmingsplan vastgesteld

Na jaren van plannen maken wordt het voormalige Polsvoort terrein aan de Zutphenseweg in Lochem omgevormd tot een nieuwe woonwijk in een groene, bosrijke omgeving.

Vorig jaar heeft projectontwikkelaar BPD, in samenwerking met de gemeente, participatieavonden georganiseerd. Hier is met omwonenden en toekomstige bewoners gesproken over de type woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de naam van de nieuwe woonwijk. Dit is Bosstaete geworden. Op verzoek van de buurtbewoners zorgt de gemeente dat de ontsluiting van de nieuwe wijk plaatsvindt via de Zutphenseweg. Hierdoor ontstaat er geen verkeershinder in de bestaande wijk. De gemeenteraad van Lochem heeft afgelopen maand een nieuw bestemmingsplan vastgesteld zodat het plan nu kan worden uitgevoerd.

Betaalbare woningen

Wethouder Bert Groot Wesseldijk is blij dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen en belangen van omwonenden. “We hebben BPD gevraagd om een aanzienlijk deel rijwoningen in het plan te bouwen. Zo bieden we jonge gezinnen de kans een huis te kopen en bevorderen we de doorstroming. De ontwikkeling van Bosstaete is belangrijk. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar nieuwe woningen in de kern Lochem. Het plan past in onze woonvisie om te zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen en om eerst in te breiden in plaats van uit te breiden.”

Bosstaete bevat een gevarieerd programma van in totaal 56 woningen; rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De eerste 38 woningen zijn nu in de verkoop. De woningen zijn zonder gas, voorzien van een bodemwarmtepomp, pv-panelen en onderhoudsarme materialen. De woningen zijn daarnaast duurzamer/energiezuiniger dan wettelijk vereist.

Meer informatie over het plan Bosstaete is te vinden op de website www.nieuwbouwinlochem.nl