Gedichten centraal in kerk van Almen

Almen – Nederland en Vlaanderen staan in de eerste week van februari in het teken van gedichten maken en voordragen. Ook Almen laat zich inspireren door deze jaarlijkse Poëzieweek en biedt kinderen van de Julianaschool en dorpsgenoten een podium om te declameren uit eigen werk of uit dat van hun voorouders.

Zondagmiddag 17 februari vanaf 16.00 uur organiseert ‘Zin in Almen’ een bijeenkomst, waarin poëzie uit eigen dorp centraal staat. Veel Almenaren hebben door decennia heen in dichtvorm verhaald over het wel en wee van het dorp en droegen zo bij aan het versterken van de onderlinge gemeenschapszin.
Leerlingen van de Julianaschool hebben na de Kerstvakantie gewerkt aan een project rond het thema ‘dichten’. Een paar van hun gedichten krijgt na zondag een plaats op de ‘Kinderzolder’ van Museum STAAL, dat voor een deel gewijd is aan het werk van dichter A.C.W. Staring

Jong en oud laten zien waartoe ze in staat zijn in de bijeenkomst die een uur duurt. Ze wordt omlijst met pianospel van een van de kinderen en met zang door de groep ‘Maat 5’. Iedereen is welkom; de toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid na te praten in ‘Ons Huis’, tegenover de kerk.

Met name het verhalend of episch gedicht heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld bij het in stand houden en doorgeven van het collectief geheugen van een samenleving. Denk aan Middeleeuwse mirakelspelen, zoals
‘Mariken van Nieumeghen’, of aan sagen en legenden, zoals de Ilias en Odyssee, of Beowulf. In een tijd waarin het gros van de mensen niet kon lezen of schrijven was dat belangrijk: het vormde een geheugensteun voor de verteller en bleef meer hangen in het geheugen van de toehoorder.

‘Zin in Almen’ hoopt ook nu weer een platform te bieden voor spiritualiteit, inspiratie en ethische bezinning. Ze streeft ernaar om draagvlak en herkenning te creëren en wil bouwen aan een hechtere gemeenschap.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl en www.poezieweek.com