Lochemse Adviesraad Sociaal Domein gestart

Lochem – Vanaf januari 2019 bestaat de adviesraad uit zeven kandidaatleden, een adviseur en een procesbegeleider. De adviesraad is nu nog in ontwikkeling. In april start de raad met een eerste advies aan het college van burgemeester en wethouders, waarmee het proces van meedenken en adviseren stapsgewijs verkennen en inrichten. De Adviesraad wil alle ervaringen, meningen en geluiden uit de samenleving vertalen in goede en praktische
adviezen.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de Wmo, Jeugd- en Participatiewet. U kunt dan denken aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening en ook thema’s die ermee te maken hebben zoals wonen en veiligheid. De Adviesraad behartigt de belangen van groepen inwoners.

Een eigen gezicht
De Adviesraad heeft sinds vandaag een eigen beeld waaraan zij herkenbaar is. Het logo symboliseert de rol als spreekbuis voor alle inwoners van de gemeente Lochem en staat voor alle kernen en de stad Lochem.

Denk, praat en beslis mee!
De Adviesraad Sociaal Domein in ontwikkeling kan dit niet alleen en heeft daar ook uw inbreng voor nodig. U als inwoner van de gemeente Lochem bent ervaringsdeskundig en daar is de raad naar op zoek.
Ook professionele zorgverleners en mantelzorgers worden uitgenodigd om deel te nemen.
Staat u open voor signalen uit de samenleving en heeft u een netwerk in het Sociaal Domein? Wilt u met andere leden en in afstemming met cliënten adviezen voorbereiden en opstellen?

Aarzel niet en doe met de raad mee. Voor meer informatie en het profiel kunt u terecht op de website van de gemeente Lochem www.lochem.nl of kunt u contact opnemen met Majella Schreurs, m.schreurs@lochem.nl.