Kadernota 2020: Lochem investeert

Lochem – Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert! Het collegeprogramma is de basis voor het College om samen met inwoners, bedrijven en organisaties te werken aan een nog mooier Lochem. Ondanks een pittige opgave toch ruimte maken voor nieuw beleid, aansluiten op behoeften van inwoners, bedrijven en organisaties: het college is ervan overtuigd dat die aanpak snel tot concrete resultaten leidt. Zo’n investering betekent ook keuzes maken. Dat gebeurt dan ook in de Kadernota 2020.

Voor een financiële vertaling van het collegeprogramma kwam de begroting 2019 te vroeg. Daarom
beloofde het college om in het vroege voorjaar van 2019 met een voorstel voor de uitvoering van de ambities en een extra moment voor financiële heroverweging te komen. Zo kan de gemeente in 2019 al aan de slag met de uitvoering van activiteiten. De uitwerking hiervan staat in de Kadernota 2020.

Lochem investeert
Wethouder Bert Groot Wesseldijk: ‘’Vorig jaar ging het college op pad tijdens de collegetour om inspiratie op te halen voor het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen’. Daarmee kozen we voor flexibiliteit, wendbaarheid en vooruitgang. Investeren dus. Naast alles wat we al doen, pakken we ook
nieuwe klussen op die onze ambities inkleuren. Het komend jaar ligt de nadruk op ‘Doen’. Aan de slag met bijvoorbeeld een schone, hele en veilige leefomgeving, het toeristisch op de kaart zetten van Lochem, duurzame energie, ontwikkeling van de Agrarische Innovatie Coöperatie en het vergroten van biodiversiteit. Op sommige onderwerpen doen we een stapje terug om op een ander vlak meer te kunnen doen. Naast wat we al doen in 2019 vonden we ruim 1 miljoen euro voor nieuw beleid. Maar omdat daar ook een grens aan is, spreken we ook de Algemene Reserve aan. En voor de begroting 2020 gaan we op zoek naar geld, zodat we die aanspraak op onze reserves weer kunnen verkleinen. We investeren met deze kadernota in onze toekomst in de volle overtuiging dat dit zijn vruchten afwerpt.”

Informatiemarkten
Ter voorbereiding op de Kadernota 2020 gaat de gemeenteraad graag met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën u hen wilt meegeven. Daarom zijn er op 15 april informatiemarkten in Het Hart in Eefde en het gemeentehuis in Lochem. Van 19.30 tot 20.30 is er een vrije inloop.

Besluitvorming
Tijdens de Politieke Avond op 13 mei 2019 vormt de gemeenteraad zich een mening over de Kadernota en tijdens de Politieke Avond van 27 mei neemt de raad een besluit. De Kadernota is te vinden op www.lochem.nl.