Toegankelijkheid complex kasteel Vorden

Vorden – Op 11 december a.s. is er een speciale kerstopening kasteel voor Vordenaren.

Met de verkoop van kasteel Vorden in 2005 aan de huidige eigenaren maakten de gemeente en de kopers afspraken over de toegankelijkheid van het kasteelcomplex. Hierover is in de loop van de tijd onduidelijkheid ontstaan en daarom zijn in de afgelopen periode enkele gesprekken geweest tussen de gemeente en de eigenaren van het kasteel. Uitgangspunt is dat bezoekers, wandelaars en fietsers om het kasteelcomplex worden geleid. Voor een deel over het pad dat (over kasteelterrein) langs de Baakse/Vordense Beek loopt en voor een ander deel langs het pad dat via de ’Noord’-kant (waar de houten brug ligt) om het kasteelcomplex gaat naar het restaurant ’t Kasteelhaantje. Hiervoor worden bestaande wandel-/fietsroutes binnenkort nog beter bewegwijzerd.

De slagboom en het hekwerk op beide toegangswegen naar de hoofdingang van kasteel worden gehandhaafd om de overgang naar het voetgangersgedeelte te markeren. De toegankelijkheid van de weg voor voetgangers blijft echter zoals die altijd al was. Tot slot wordt de zichtlaan door het verplaatsen van de plantenbakken weer zichtbaar, maar dit hek blijft gesloten.

Burgemeester Marianne Besselink: “Het is goed dat er helderheid is. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van het kasteel en de omgeving. Door er rekening mee te houden dat het hier ook een privéwoning betreft waar de eigenaren op het buitenterrein ook een privégedeelte hebben, kan iedereen genieten van dit prachtige stukje Vorden. De bewegwijzerde routes zijn de hoofdroutes.”

Mevrouw Karin De Rouw, eigenaar kasteel Vorden: “We zijn blij dat we er uit zijn gekomen. We gaan met positieve energie aan de slag om het kasteel verder te verfraaien en onderhouden. Met een gezondere exploitatie willen we het kasteelcomplex (kasteel en tuinen) voor de Vordense gemeenschap behouden. In de komende weken brengen we het kasteel weer helemaal in kerstsfeer en organiseren we speciale kerstopenstellingen. Graag nodigen we Vordenaren uit gratis onze kerstsfeer op te komen snuiven op 11 december tussen 17.00 en 20.00 uur. Hopelijk komen er dan velen van hen. Van 13 t/m 15 december houden we kerstopenstellingen, waarvoor bezoekers een entree betalen.”

Over de mogelijkheden om de toeristische aantrekkelijkheid van het kasteel verder te vergroten, vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en de kasteeleigenaren.